خودكاوي يكي از روشهاي اصلي و بهينه در شناخت خويشتن مي باشد با بررسي رفتارها ، كردارها و گفتار خويش مي توانيم گره كور مشكلات و خصلتهاي ذاتي خود را پيدا كنيم و براي بر طرف كردن آنها برنامه ريزي داشته باشيم. يكي از فعاليتهاي بايدي هر سالكي كه مي خواهد در راه مستقيم و الهي سير نمايد شناخت خويش است و كنترل هواي نفساني و تربيت نفس براي رسيدن به تعادل و صدق مي باشد. در اين سايت به بررسي روزمره افكار و اعمال و گفتار روزانه خويش مي پردازم چون به وبلاگ نويسي عادت ديرينه داشته و نوشتن روي كاغذ برايم جالب نبود از اين ابزار استفاده شد.

از خداوند متعال  سپاسگزارم و خواهان ياري و راهنمايي هستم .

Advertisements